Frézovanie komínov

je zväčšenie vnútorného prierezu komína, ktorým sa odvádzajú spaliny. Ku frézovaniu pristupujeme ak potrebujete zväčšiť vnútorný rozmer komína – napr. pre zlepšenie ťahu komína, alebo ak chcete pripojiť spotřebič s vyšším výkonom ako to umožňuje jestvujúci komín, alebo ak je komín netesný a je ho potrebné vyvložkovať.
Frézovanie je efektíny a overený spôsob ako využiť jestvujúci komín bez veľkých problémov – doporučujeme tento systém.

Pracuje sa s komínovou frézou vo vnútri komína a odoberá materiál z vnútorných stien komína. Špeciálne retiazky otlčú vnútornú časť komína a tým zväčšujú vnútorný priestor bez toho, aby sa musel komín zbúrať.

Nemusíte sa báť neporiadku v byte. Všetky otvory do komína prekryjeme, aby tadiaľ neunikal prach. Prach potom ostane vo vnútri komína a ten sa vyberie cez komínove dvierka, alebo sa odsaje priemyselným vysávačom.


Zariadenie je konštruované tak, že odoberá iba určitú časť z vnútornej steny komína a tak, aby nedošlo k porušeniu vonkajšej steny komína.

Prieduch možno zväčšiť až 1/3 steny komína. Napríklad ak súčasný rozmer komína je15 cm, tak môžeme komín zväčšiť až na 25 cm. Nová vnútorná stena nie je dokonale hladká, takže vnútorný rozmer je približne 24 cm.
Po frézovaní je nutné komín vyvložkovať a tak zabezpečiť, aby bol dokonale tesný a nedochádzalo k úniku spalín do miestnosti. K vložkovaniu je potrebné vybúrať montážny otvor v mieste, kde bude pripojený spotrebič a na komínové dvierka.

Ak je komín krivý, dá sa takýto komín vyvložkovať, ale je nutné počítať s vybúraním technologického otvoru. To znamená z boku komína, čo môže byť aj v obytnej miestnosti.

Doba potrebná na vyfrézovanie komína je závislá na vlastnostiach frézovaného materiálu a jeho množstva. V priemere je možné počítať, že za jednu hodinu sa vyfrézuje 1-2m komína.

Väčšina komínov je postavená z tehál a betónu. Tieto materiály sa dajú bežne frézovať. Materiály ako sú keramika, azbest, kamenina a plech sa nedajú frézovať.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontaktné údaje
Saratovská 8
934 05 Levice
 
Telefón: 036/ 631 23 83
Mobil: 0905 476 979
FAX: 036/ 631 23 83
E-mail: palkokamil@gmail.com
WEB: http://www.kominarstvo-palko.ozm.sk/